صفحه ی راهنمای تمدید پروانه کسب

راهنمای تمدید پروانه کسب

1-   مراجعه به اتحادیه جهت تکمیل مدارک

2-   پرداخت هزینه های تمدید پروانه (مراجعه حضوری به باجه شماره 4)

3-   گذراندن دوره های آموزشی مربوطه (مراجعه حضوری به باجه شماره 18)

4-   ثبت نام در سامانه نوین ایرانیان اصناف به آدرس novin.iranianasnaf.ir

5-   پرداخت هزینه های مربوطه با سامانه ( نوین ایرانیان اصناف )

6-   در صورت داشتن شریک فرم مربوطه(فرم رضایت شریک) را از سایت اتحادیه دانلود و پس از گواهی امضاء با مدارک تحویل اتحادیه نمایید .

 1. 1- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت (درصورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ) در یک برگه A4 کپی شود
 2. 2- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مباشر ( در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات)
 3. 3- یک قطعه عکس 4×3 رنگی تمام رخ با زمینه روشن از مباشر و متقاضی ( آقایان با کت )
 4. 4- اصل پروانه کسب متقاضی و اصل کارت مباشر
 5. 5- تعهد محضری (مربوط به صاحب پروانه، توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود)
 6. 6- اصل و کپی مدرک تحصیلی صاحب جواز در صورت نداشتن مباشر
 7. 7- اصل اسناد مالکیت و بنچاق ویا اجاره نامه و صلح نامه محضری
 8. 8- اصل و کپی اجاره نامه یا مبایعه نامه پرینتی طبق تائیدیه کدپستی مغازه
 9. 9- کد پستی واحد صنفی( به روز) مطابقت با آخرین اظهارنامه مالیاتی
 10. 10- فیش عوارض غیر مسکونی یا کسب و پیشه 1400 یا 1401-1402 بدون پرداختی
 11. 11- در صورت داشتن شریک (رضایت شریک که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شود)
 12. 12- اصل و کپی تائیدیه کدپستی از اداره پست مرکزی (به تاریخ روز) با ذکر پلاک آبی و طبقه واحد صنفی و کاربری تجاری یا اداری کد پستی باید بروز باشد
 13. 13- واریز وجه صدور کارت عضویت و تسویه حساب و پرداخت فیش تمدید ( مراجعه به باجه 4 - خانم موسویان)
 14. 14- اصلاح نام واحد صنفی (درصورت اینکه نام واحد از اسماء ائمه واماکن متبرکه باشد)
 15. 15- نصب دوربین مداربسته (به تعداد کافی ونحوه قرارگیری مناسب طبق ضوابط) باید مجهز به UPSوDVR باشد ( الزامی)
 16. 16- مالکیت سیم کارت بنام متقاضی (صاحب پروانه کسب) جهت ثبت نام در پیشخوان
 17. 17- کپی گواهی مهارت یا حضور در دوره آموزش