image

اطلاعیه درخصوص برگزاری مزایده

نویسنده : روابط عمومي 08 آذر 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه شرکت در مزایده

نویسنده : روابط عمومي 06 آذر 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه مهم درخصوص قانون پیش فروش ساختمان

نویسنده : روابط عمومي 17 آبان 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اتباع بیگانه غیرمجاز

نویسنده : روابط عمومي 13 آبان 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص حفظ و مراعات شئونات اسلامی توسط اعضاء صنفی اتحادیه و کارکنان آنها

نویسنده : روابط عمومي 12 شهریور 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی

نویسنده : روابط عمومي 18 مرداد 1402 نظرات : 0
image

سایت ثبت نام و صدور امضای دیجیتال (توکن)

نویسنده : طاهر رزم جو 31 اردیبهشت 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اتباع خارجی غیرمجاز

نویسنده : روابط عمومي 19 اردیبهشت 1402 نظرات : 2
image

اطلاعیه اتاق اصناف تهران درخصوص مقابله با هنجارشکنی در امور فرهنگی و اجتماعی کشور و رعایت ...

نویسنده : روابط عمومي 22 فروردین 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص عدم دریافت هرگونه هزینه بابت ثبت کد رهگیری

نویسنده : روابط عمومي 16 فروردین 1402 نظرات : 1
image

اطلاعیه درخصوص سوءاستفاده برخی از واحدهای صنفی مبنی بر درج آگهی واگذاری و خریدوفروش امتیا ...

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص خرابی دستگاه های خودپرداز

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص عرضه زمین ابن بابویه شهرری

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص Qrcode

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص قانون پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص قانون خدمت وظیفه عمومی

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص صدور و تمدید امضاء دیجیتال ( توکن )

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اقدامات قانونی در رابطه با اتباع افغانستانی

نویسنده : روابط عمومي 15 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص نرم افزار ( مالیات من )

نویسنده : روابط عمومي 15 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص کمک به هموطنان شهرستان خوی

نویسنده : روابط عمومي 15 اسفند 1401 نظرات : 0
image

بخشنامه اتاق اصناف درخصوص هزینه آموزش ویژه متقاضیان صدور و ...

بخشنامه اتاق اصناف درخصوص هزینه آموزش ویژه متقاضیان صدور و تمدید

نویسنده : روابط عمومي 30 بهمن 1401 نظرات : 0
image

نحوه گرفتن Qrcod از سایت ایرانیان اصناف : تأکید اتاق اصناف تهران بر نصب برگه QR-Cod ...

نویسنده : روابط عمومي 19 مرداد 1401 نظرات : 0