«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1401/04/12پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه آفتاب اقتصادی - عضو اتحادیه مشاوران املاک: عامل افزایش اجاره بها دولت است


عضو اتحادیه مشــاوران املاک اظهار داشــت: در حال حاضر بیشــترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شــمال شــهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است

عضو اتحادیه مشــاوران املاک اظهار داشــت: در حال حاضر بیشــترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شــمال شــهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم. عبداله اوتادی درباره افزایش جهشی قیمت اجاره بها و در پاسخ به این ســوال که اساسا مبنا و پایه افزایش نرخ اجاره بها در فصل پیک نقل و انتقالات مســتاجران چیست؟ اظهار داشت: در مورد افزایش اجاره بهای مســکن، دولت باید پاســخگو باشــد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره بها در کلانشهرها را 25 درصد اعلام کرده چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف 25 درصد، عامل افزایش قیمت ها شده است. وی ادامــه داد: باید به این موضوع توجه شــود کــه علاوه بر این اجازه رســمی دولت برای افزایش 25 درصــدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره بها به 300 درصد رســیده و بخش عمده ای از این عدد متوجه همین چنــد ماه اخیر برمی گردد و می توان گفت که میزان اجاره بها در چند ماه گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است. عضو اتحادیه مشــاوران املاک اســتان تهران تاکیــد کرد: به طور مستمر در مشاوران املاک شــاهد این هستیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره ماشین و دارایی های خود را به فروش می رسانند. اما ســوال این اســت که در این شرایط تورمی مســتاجران تا کجا می توانند دارایی هایی مانند ماشــین خود را بفروشــند که بتوانند پول رهــن را تامین کنند و با توجه به ادامــه کاهش توان خرید و درآمدها در ســال های آینده برای تامین هزینــه رهن و اجاره چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ این در حالی اســت که هر ســال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می شود بدون انکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند. اوتــادی با بیان اینکه عامل افزایش اجاره بها دولت اســت، گفت: در همین یک ماه گذشته تنها تورم مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی به طور قابل توجهی افزایش یافته و روزانه به نرخ دلار اضافه می شود بنابراین در این شــرایط بهای اجاره هم متناســب با همین جهش تورمی، افزایش پیدا می کند. وی با بیــان اینکه میزان افزایش اجاره بســیار بالاتر از ان نرخ 25 درصدی اعلام شــده از سوی دولت اســت، افزود: در شرایطی قرار گرفته ایــم که در منطقــه ای مانند پیروزی واحــد دو خانه با توان پرداخــت 500 میلیون رهن و 4 میلیون تومــان اجاره را نداریم و شــاهد شدت فشار به مســتاجران هســتیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملا دلخواه قیمت های اجاره را تعیین می کنند. عضو اتحادیه مشــاوران املاک اســتان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مســتاجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه و تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب در جامعه می شود. اوتادی افزود: در حال حاضر بیشــترین تقاضا برای اجاره به ســمت بومهن، رودهن، اسلامشــهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شــمال شــهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده است و شاهد کوچ مستاجران به سمت حاشیه تهران هستیم. وی گفت: امروز مستاجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می کنند به صراحت می گوینــد برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیایند ســه شغله شــده اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است. عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: امروز قیمت مسکن مهر حاشــیه تهران که در همــان اواخر دهه 80 چیزی کمتر از 20 میلیون تومان بود به 3.5 میلیارد تومان رسیده است و وضعیت بازار مسکن را در همین نمونه کوچک مشاهد کرد. اوتــادی تاکید کرد: دولت زمانی می تواند مشــاوران املاک را عامل گرانی در بازار مســکن بداند که مشــارکتی از مشــاوران املاک در سیاســت گذاری ها ببینیم. دولت می تواند این سیاســت در به اجرا برساند که برای تعیین قیمت هر ملکی برای اجاره 5 مشاوره املاک آن را تایید و امضا کنند و با امضای تایید مشــاوران املاک واحدها قیمت گذاری شــوند در این شــرایط است که مشــاوران املاک را می توانند برای افزایش قیمت ها مورد بازخواست قراردهند. به گزارش ایلنا، وی گفــت: معتقدم اگر این رویه ادامه پیدا کند، تا پایان دولت آقای رییسی در بازار اجاره مسکن شاهد فاجعه خواهیم بود.

دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
  • بازرس شنبه, 28 خرداد 1401

    عامل افزایش کمیسیون املاک دیگه خودتون هستید خدا خودتون و پدر و مادرتون رو لعنت کنه.

شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید