«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1402/03/21پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

اطلاعیه مهم اتاق اصناف تهران


اتاق اصناف تهران دراطلاعيه ای اعلام کرد: تمديد ضرايب کاهشی ارزش افزوده رسته های صنفی و عدم نيازبه گواهی موضوع‌ماده ‌۱۸۶ ق.م.م

🔸اتاق اصناف تهران پيرو ۲ مصوبه مهم قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه باکرونا مرتبط بااصناف ؛ تمديد ضرايب کاهشي ارزش افزوده رسته های صنفی و عدم نياز به گواهي موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م اطلاعيه اي به شرح ذیل صادرکرد:

🔸بنا به درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي واتاق هاي اصناف سراسرکشور وپيگيري اتاق هاي اصناف تهران و ايران درراستاي استمهال قوانين مالياتي واحدهاي صنفي،دربيست وهشتمين جلسه قرارگاه عملياتي ستادملي مبارزه باکرونا مصوب شد:

🔸صدور،تجديدوياتمديدپروانه کسب ياکاراشخاص حقيقي وحقوقي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات مستقيم تاپايان سال ۱۴۰۰ نيازبه استعلام وارائه گواهي پرداخت ياترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده،نخواهدداشت.

🔸تمديدضرايب کاهشي ارزش افزوده رسته هاي صنفي براي سال ۱۴۰۰ (لازم به ذکراست بنابراين مصوبه ، سازمان امورمالياتي کشورميتواندتاپايان سال ۱۴۰۰ ماليات برارزش افزوده گروه هايي از موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده را بااعمال ضريب کاهشي ارزش فعاليت آن بخش تعيين کند. مقررات اين بند براي دوره هايي که ماليات آن قطعي نشده باشد جاري است. ضريب ارزش افزوده هرفعاليت باپيشنهاد سازمان امورمالياتي کشورکه به تاييدوزيراموراقتصادي ودارايي مي رسد تعيين ميشود).

🔸ضمنادراين جلسه،مقررشد بسته هاي حمايتي پيشنهادي براي اصناف کشوردرجلسه کميته هاي تخصصي ستاد ملي مبارزه باکرونابررسي شود.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید