«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1398/02/01پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

جدول وضعیت رزرواسیون واحد های زائرسرا

خدمات زائر سرا مختص اعضاء اتحادیه می باشد و برای عملیات ثبت مهمان ابتدا باید به عنوان اعضاءاتحادیه ثبت نام و حساب کاربری خود را فعال کرده باشید

در جدول رزرواسیون قسمت هایی که با رنگ قرمز پر شده است نشانگر این است که این شماره اتاق برای روز معین شده توسط شخص خاصی رزرو شده است برای برنامه ریزی بهتر از این جدول استفاده کنید.

قیمت ها به ریال می باشد.

لیست وضعیت رزرواسیون واحد های زائرسرا
عنوان عنوان شماره اتاق اتاق خواب قیمت 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
فروردین 1397 101 2 800000
فروردین 1397 102 2 800000
فروردین 1397 103 1 500000
فروردین 1397 104 2 800000
فروردین 1397 105 1 500000
فروردین 1397 106 1 500000
فروردین 1397 201 2 800000
فروردین 1397 202 2 800000
فروردین 1397 203 1 500000
فروردین 1397 204 2 800000
فروردین 1397 205 1 500000
فروردین 1397 206 1 500000
فروردین 1397 301 2 800000
فروردین 1397 302 2 800000
فروردین 1397 303 1 500000
فروردین 1397 304 2 800000
فروردین 1397 305 1 500000
فروردین 1397 306 1 500000
اردیبهشت 1397 101 2 800000
اردیبهشت 1397 102 2 800000
اردیبهشت 1397 103 1 500000
اردیبهشت 1397 104 2 800000
اردیبهشت 1397 105 1 500000
اردیبهشت 1397 106 1 500000
اردیبهشت 1397 201 2 800000
اردیبهشت 1397 202 2 800000
اردیبهشت 1397 203 1 500000
اردیبهشت 1397 204 2 800000
اردیبهشت 1397 205 1 500000
اردیبهشت 1397 206 1 500000
اردیبهشت 1397 301 2 800000
اردیبهشت 1397 302 2 800000
اردیبهشت 1397 303 1 500000
اردیبهشت 1397 304 2 800000
اردیبهشت 1397 305 1 500000
اردیبهشت 1397 306 1 500000
خرداد 1397 101 2 800000
خرداد 1397 102 2 800000
خرداد 1397 103 1 500000
خرداد 1397 104 2 800000
خرداد 1397 105 1 500000
خرداد 1397 106 1 500000
خرداد 1397 201 2 800000
خرداد 1397 202 2 800000
خرداد 1397 203 1 500000
خرداد 1397 204 2 800000
خرداد 1397 205 1 500000
خرداد 1397 206 1 500000
خرداد 1397 301 2 800000
خرداد 1397 302 2 800000