«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز دوشنبه 1400/01/30پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه آفتاب یزد - دیوار بلند سازندگان و فروشندگان مسکن در مقابل کاهش قیمت ها


رئیس اتحادیه املاک : نرخ های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از 10 میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست

رئیس اتحادیه املاک : نرخ های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از 10 میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست، اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند نرخ ها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند!

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: به دنبال رســیدن معاملات مسکن بــه کمتر از ۲۷۰۰ فقره که به جز ماه های فروردین، دســت کم در 6 سال گذشته بی سابقه بوده است، نرخ رشد ماهانه قیمت نیز برای نخستین بار طی 3 سال اخیر منفی شد و ۱.۱ درصد کاهش یافت. ایــن اتفاق پس از آن افتاد که نرخ ارز در نیمه دوم آبان ماه 1399تحت تاثیر تحولات سیاسی کاهش پیدا کرد و بازارهای مالی با رکود مواجه شــدند. از نیمه دوم آبان ماه نخستین واکنش ها به احتمال بازگشــت آمریکا به برجام با افت قیمت ارز، مسکن، سکه و خودرو همراه شد که به رکود معاملاتی در این حوزه ها انجامید. تا جایی که آبان ماه 1399در تهران فقط 4466 فقره معامله مسکن منعقد شد که از افت 48درصد نسبت به ماه قبل از آن حکایت داشت. آذرماه معاملات از این مقدار هم پایین تر آمد و به ۲6۹۰ فقره رســید که 43 درصد در مقایســه با آبان امسال و افت 73 درصد نسبت به آذر پارســال را نشان داد. معاملات در آذرماه به قدری کاهش یافته که طی دست کم 6ســال اخیر، به جز شهریور 1398با ۲۷۸۷ فقره و ماه های نیمه تعطیل فروردین در هیچ ماه دیگری شاهد این حجم از رکــود خرید و فروش در پایتخت نبوده ایم. این در حالی اســت که به اســتناد وضعیت رخ داده و به دنبال کسادی معاملات، ابتدا قیمت های پیشــنهادی و سپس قیمت های قطعی ماهانه در آذرماه ۱.۱ درصد کاهش یافت. با این وضعیت به نظر می رســد که بازار مسکن آماده ورود به دوره اســتراحت 3 تا 6 ماهه شده اســت. احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه مقداری معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سپس تا زمان انتخابات ریاســت جمهوری ایران در اواخر خردادماه، رکود حاکم شود، زیرا از یک طرف با تعطیلات ابتدای ســال مواجهیم و از ســوی دیگر تحت تاثیر انتخابــات، بازار در حالت تعلیق قرار می گیرد. اما عمده کارشناسان، تورم سیستماتیک اقتصاد ایران را خطری دائمی بالای سر بازار مسکن می دانند. در این وادی آنچه شگفت انگیز به نظر می رسد اینکه مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرده است: نرخ های پیشنهادی در بعضی مناطق بیش از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع کاهش یافته و خریدار نیست، اما می بینیم که عده ای بساز و بفروش عنوان می کنند نرخها پایین نیامده؛ معلوم است که اینها نفع دارند! وی با بیان اینکه قیمت مســکن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، افزود: آمــار افت ۱.۱ درصدی را قبول ندارم؛ زیرا من از کف بازار درباره بازار مسکن صحبت می کنم. خســروی اضافه کرد: بعضی بســاز و بفروش ها یا بخر و بفروش ها می گویند قیمت هــا پایین نیامده یا دوباره بــالا می رود که معلوم است نفع دارند. فروشــنده ای که تا ۲ ماه قبل آپارتمانش را متری ۵۵ میلیــون نرخ گذاری کرده بود، حــالا 4۵ میلیون تومان قیمت گذاشته و کسی نمی خرد. آن وقت بعضی سازندگان و فروشندگان می گویند قیمت پایین نیامده است. عده ای هم به عمد یا غیرعمد با ارائه بعضی آمارها به آنها کمک می کنند. این اشتباه است؛ بگذاریم کسانی که خانه ندارند مقداری نفس بکشند. رئیس اتحادیه مشــاوران املاک با بیان اینکه تعداد فروشــنده ها چند برابر خریداران است تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بعضی افراد دوســت دارند قیمت خودرو و خانه شان بالا برود، اما در نظر نمی گیرند که تورم به سود هیچکس نیست. خســروی، نیاز کنونی بازار مسکن را آرامش بخش دانسته و گفته اســت: همه مســئولان، فعالان بخش مســکن و مردم باید از ارائه اخباری که التهاب در بازار مســکن ایجــاد می کند بپرهیزند. نفع خریداران باید در اولویت باشــد. اگــر متقاضیان واقعی توان خرید نداشته باشند هیچ سازنده ای سود نمی کند. خوشبختانه قیمت های کذایی محو شده و بازار به سمت ثبات و کاهش قیمت پیش می رود. وی با انتقاد از برخی صحبت ها مبنی بر اینکه مجددا قیمت مسکن در ســایت های اینترنتی قابل مشاهده شود گفت: از اردیبهشت ماه که دادستانی در اقدامی اصولی و به موقع جلوی درج قیمت مسکن و خودرو در ســایت ها را گرفت نرخ های کاذب به تدریج حذف شد. اما اینکه قیمت مسکن از آن زمان تا کنون بالا رفته ناشی از تاثیرات بازارهای موازی شامل ارز، طلا و حامل های انرژی است. نمایندگان مجلس باید تحقیق کنند که علت افزایش قیمت چه بوده است! رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید می کند: اینکه فعالان کسب و کارهای مجازی عنوان می کنند عدم درج قیمت، شفافیت را از بازار می گیرد یا از اردیبهشــت تاکنون قیمت ها بالا رفته، دلشــان برای خریداران مسکن نســوخته بلکه فقط بازدید سایت های خودشان برایشــان اهمیت دارد. اگر قیمت مجددا به ســایت ها برگردد باید دوباره شاهد نرخ های کذایی و آگهی های بدون هویت باشیم. خســروی در بخش دیگری از صحبت های خود به ماده ۸۰ قانون نظام صنفی اشــاره و خاطرنشــان کرد: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، صدور پروانه کســب برای اماکن بــا کاربری اداری، تجاری و کارگاهی بلامانع اســت. ما به دفاتر املاک کــه در اماکن اداری قرار دارند مجوز می دهیم و شــهرداری مزاحمت ایجاد می کند. در سه دوره شهرداری آقایان احمدی نژاد، قالیباف و حناچی این قانون اجرا نشــده و نمی شــود. این در حالی است که هر سه این عزیزان در مجلس، دولت و شــهرداری حضور داشــته اند. انتظار این است که قانون از طرف مســئولان، محترم شمرده شود. شهرداری نباید قانون فروشی کند. رضا فیاضی، کارشــناس مســکن پیرامون افت بی ســابقه تقاضا و متعاقب آن مقاومت بازار مســکن در مقابل کاهش قیمت می گوید: روند کاهش قیمت مســکن ابتدا با افت معاملات شروع می شود و اگر دوره کاهش معاملات تداوم داشــته باشــد، به تدریج عده ای از فروشندگان که تعجیل بیشتری در فروش دارند یا تحلیل شان این است که باید واقعیت را بپذیرند با اختلاف نرخ ها را پایین می آورند. وی در مــورد ماه های آبان و آذر که شــاهد کاهش حجم معاملات مسکن و کاهش آتی قیمت ها بودیم می افزاید: البته کاهش قیمت ها در بخش مسکن خیلی شدید نخواهد بود و با بازارهای بورس و ارز متفاوت است. با این وجود دوره هایی را داشته ایم که قیمت مسکن روند منفی داشته و به نظر می رسد برای یک دوره کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت باشیم. فیاضی با بیان اینکه ما یک تورم ساختاری مزمن در بیش از ۵دهه در کشور داشــته ایم که از قبل انقلاب شــروع شده است، تصریح می کند: مادامی که اصلاحات ســاختاری در هزینه ها و درآمدهای دولت ایجاد نشــود این وضعیت تورمی ادامه خواهد داشــت، حتی اگر بر اساس شوک های سیاسی قیمت ها برای مقطعی کاهش یابد. این کارشــناس مسکن رشد حاشیه نشــینی در شهرهای بزرگ را دلیلی برای کسری مسکن می داند و می گوید نباید با اظهارنظرهایی همچون وجود حباب مسکن، آدرس اشــتباه به فعالان این بخش بدهند. همه ســرمایه گذاران تحلیل دراز مــدت ندارند؛ لذا بعضی وعده های مسئولان مبنی بر افت قریب الوقوع قیمت مسکن را باور می کنند. این باعث می شود تا مدتی از ساخت و ساز دست بکشند و این کسری تولید به کسری سال آینده اضافه شود. وی با بیان اینکه مســئوالن باید از شــعار زدگی در حوزه مسکن دست بردارند تاکید می کند: سال 1390جشن سر به سری مسکن را گرفتنــد در حالی کــه در تهران فقط در همان ســال 6 درصد حاشیه نشینی اضافه شده بود. وجود حاشیه نشینی فی النفسه یعنی کمبود مسکن. در این شرایط انتظار کاهش قیمت خانه نابجا است. فیاضی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوار معتقد اســت عدم توانایی خانوارها برای تامین مســکن مناسب به پدیده حاشیه نشینی منجر می شــود. حاشیه نشینی در تهران سالانه 4 تا ۵ درصد افزایش پیدا می کند. این یعنی ۲۰ ســال دیگر یک تهران با مشــخصات و ویژگی های مناطق ناکارآمــد در کنار تهران فعلی سر بر می آورد. این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان می کند: حدود ۲۰میلیون (بد مسکن) در کشور زندگی می کنند. بعد، مسئولان آمار می دهند که ۵.۲ میلیون واحد مســکونی خالی در کشــور داریم. وقتی این تعارضــات را  می بینیم متوجه می شــویم اراده ای برای حل معضل کمبود مسکن وجود ندارد. فیاضــی با بیان ایــن که در میان مــدت و بلند مــدت نمی توان انتظار کاهش و حتی ثبات قیمت مســکن را داشــت، معتقد است تغییر و تحولاتی در ســطح بین الملل ایجاد شــده کــه در آینده اقتصاد ایران بــه یکی از اقتصادهای مهم جهان تبدیل می شــود. باید برای زیرســاخت های این توســعه، بخصوص در بخش مسکن چاره اندیشی شود.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید