«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز پنج شنبه 1399/11/09پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

جزئيات توافق مالياتي اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملکرد سال ۹۸/ افزايش ماليات صنوف تا ۱۲ درصد


رئيس اتاق اصناف ايران بيان کرد: با پيگيري هاي انجام شده در خصوص نحوه رسيدگي به تعيين ماليات سال ۹۸ موديان صنفي در نهايت توافق حاصل و سرانجام دستورالعمل تعيين ماليات مقطوع عملکرد سال ۹۸ برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.

سعید ممبینی افزود : بر اين اساس، مودياني که تا ۳۰ برابر معافيت مالياتي (تا حدود ۹۹۰ ميليون تومان) درآمد داشتهاند، ميتوانند از مزاياي تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. بديهي است که همه موديان ميتوانند که از ماده ۹۷ استفاده کرده و اظهارنامه بدهند که در اين صورت، برابر اظهارات و اسناد و مدارکي که ميدهند مالياتشان تعيين ميشود.

رئيس اتاق اصناف ايران خاطرنشان کرد: با توجه به شرايطي که اصناف در سال گذشته داشتند و نيز شرايط کلي اصناف خرد و کوچک، بسياري از ايشان از امکان ثبت دفاتر و حفظ اسناد و حساب و کتاب برخوردار نبودهاند؛ لذا در طول اين مذاکرات تاکيد داشتهايم که ايشان بتوانند در قالب تبصره ماده ۱۰۰ تعيين ماليات شوند. با توافق انجام شده اين افراد کمتر درگير مراجعه به سازمان امور مالياتي خواهند شد و با يک تصميم ماليات آنها تعيين ميشود.

ممبيني اظهار کرد: بنابر دستورالعملي که صادر شده است تمامي موديان صنفي اعم از گروه سوم و دوم در صورتي که ميزان فروش آنها زير سقف تعيين شده باشد، ميتوانند بنابر تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به تعيين ماليات خود اقدام کنند. افرادي که ماليات آنها در سال ۹۷ از صفر تا ۲.۵ ميليون تومان بوده، هيچ افزايشي نخواهند داشت و همان مقدار ماليات براي سال ۹۸ايشان تعيين ميشود. افرادي که ماليات آنها در سال ۹۷ از ۲.۵ ميليون تومان تا ۵ ميليون تومان بوده نيز۴ درصد افزايش داشته، افرادي که بين ۵ميليون تا ۱۰ ميليون تومان بوده با ۸ درصد افزايش و افرادي که بيش از ۱۰ميليون تومان ماليات ۹۷ داشتهاند ميتوانند با افزايش ۱۲درصدي نسبت به سال ۹۷ماليات خود را تعيين کنند.

وي تصريح کرد: اين ضرايبي که تعيين شده، نسبت به سال قبل از کاهشي برخوردار است که با توجه به رکود و ساير مشکلاتي که در سال ۹۸ اتفاق افتاد در مذاکرات اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي مورد تاکيد قرار گرفت.

ممبيني تاکيد کرد: مودياني که مايل نيستند از تبصره ماده ۱۰۰استفاده کنند، ميتوانند در اجراي ماده ۹۷ قانون اظهارنامه خود را تسليم کنند. همچنين مودياني که پيش از اين، اظهارنامه خود را به سازمان امور مالياتي دادهاند نگران نباشند. ايشان چنانچه مايل هستند در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ تعيين ماليات شوند، اقدام اخيرشان ملاک خواهد بود. اين امر در دستورالعمل ابلاغ شده به صراحت قيد شده است.

@otaghasnafteh

http://otaghasnaftehran.ir/showcontent/89527

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید