«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز جمعه 1399/12/08پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

نتیجه پیگیری
نام و نام خانوداگی : MORTEZA Ghahhari

متن سوال : وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی روقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟سیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟ وقت رسیدگی کی میرسه ؟ اینهمه تخلف از صنف کلاهبردارتونو کی رسیدگی میکنید ؟)

پاسخ : درحال بررسی

تاریخ پاسخ :